Önkormányzati és egyéb szolgáltatások

TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS

A községben tanyagondnoki szolgáltatás működik.

Postacím: 9985 Felsőszölnök, Templom út 10.
Falugondnok neve: Császár István
Telefon: 94/534-012, 06-30-314-6370


ÉTKEZTETÉS

Az önkormányzati konyha biztosítja az óvodás és iskolás gyermekétkeztetést, a szociális étkeztetést és az egyéb vendégétkeztetést (igény esetén szállítással).

Önkormányzati Konyha Felsőszölnök
9985 Felsőszölnök, Templom út 7.

Élelmezésvezető: Skaper Csabáné
Telefon: 94/434-282, 06-30-318-7453

Szociális étkeztetés:

Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő testülete helyi rendeletben meghatározott feltételek szerint a szociálisan rászorultak részére szociális étkeztetést biztosít.

Ügyintézés: Gyécsek Alexandra igazgatási ügyintéző
Telefon: 94/534-006
E-mail: info@alsoszolnok.hu


CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZENTGOTTHÁRD

Postacím: 9970 Szentgotthárd, Kossuth u. 7.
Telefon: 94/380-874
Tel/Fax.: 94/380-068
Mobil: 06-20-945-5003
E-mail: csaladsegito@sztgnet.hu
Kliensfogadás: 09.30 – 10.30 – Felsőszölnök Község Önkormányzatának helyisége


VÁROSI GONDOZÁSI KÖZPONT

A szentgotthárdi Városi Gondozási Központ által házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, közösségi pszichiátriai alapellátás és támogató szolgáltatások igénybevételére van lehetőség.

Postacím: 9970 Szentgotthárd, Arany János út 1.
Telefon: 94/554-168
Fax: 94/554-169
e-mail: gondkozpont@sztgnet.hu
Nyitvatartási idő: hétfőtől-péntekig: 7.45-től - 15.45-ig
Honlap: http://gondozasikozpont-sztg.hu


VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

Védőnő: Varga Edina
Elérhetősége: 06-30/536-4493

Önálló Védőnő Telephelyének címe és rendelési ideje:
9983 Alsószölnök, Fő út 19.

Péntek 8:00 – 10:00 : Várandós tanácsadás
10:00 – 12:00 : Csecsemő- és kisgyermek tanácsadás

Rendelkezésre állási idő:
hétfő – péntek: 8:00 – 16:00 (telefonon történő egyeztetés alapján)

 


KÖRZETI MEGBÍZOTT

A község körzeti megbízottja: Kovács Gábor Antal
Elérhetőség: Rendőrőrs, Szentgotthárd, Kossuth út 6.
Telefon: 06-94-380-002


FALUGAZDÁSZ

A község falugazdásza: Kertész Tamás
Telefon: 06-20-989-1462
Ügyfélfogadási hely és idő: Szentgotthárd, Polgármesteri Hivatalkeddenként 8-12 óra között


ORVOSI RENDELŐ

Háziorvos: Dr. Szabó Péter
Cím: 9983 Alsószölnök, Fő út 21.
Telefon: 94/434-001
Rendelési hely: 9985 Felsőszölnök, Templom út 10.
Rendelési idő:
Kedd 10-12 óra között
Csütörtök 10-12 óra között


ÁLLATORVOS

Állatorvos neve: Dr. Dancsecz Ferenc
Cím: Szentgotthárd, Tótfalusi u. 173.
Telefon: 06-30-997-2111

Főoldal