Rendeletek

2/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről


a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról


az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról


az egészségügyi alapellátások körzeteiről


az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről


a helyi adókról


az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

a szociális ellátások szabályairól


az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről


a települési képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól és költségtérítéséről

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

a közterület filmforgatás célú hasznosításáról

a háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól

az avar-és kerti hulladék égetéséről

az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

a gyermekek védelméről

a község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről


a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény végrehajtásáról

Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu települések közös hulladékgazdálkodási tervéről

az allergiát okozó gyomnövények elterjedésének visszaszorításáról

az újszülöttek hozzátartozóinak támogatásáról

az építészeti és természeti értékek helyi védelméről

a helyi népszavazásról és a helyi népi kezdeményezésről

a köztemető használatának rendjéről és a temetkezésről

tanyagondnoki szolgálatról

a helyi közművelődésről

a község címerének és zászlajának alapításáról valamint használatának rendjéről
Főoldal