Rendeletek

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról


a településkép védelméről


az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről


az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról


az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről


a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról


az újszülöttek támogatásáról


a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról


a településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól


az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról


az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről


a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról


az egészségügyi alapellátások körzeteiről


a helyi adókról


a szociális ellátások szabályairól


a települési képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól és költségtérítéséről

a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

a közterület filmforgatás célú hasznosításáról

a háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól

az avar-és kerti hulladék égetéséről

az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól


a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról


a gyermekek védelméről

a község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről


a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény végrehajtásáról

Alsószölnök, Felsőszölnök, Szakonyfalu települések közös hulladékgazdálkodási tervéről

az allergiát okozó gyomnövények elterjedésének visszaszorításáról

az építészeti és természeti értékek helyi védelméről

a köztemető használatának rendjéről és a temetkezésről

tanyagondnoki szolgálatról


a helyi közművelődésről

a község címerének és zászlajának alapításáról valamint használatának rendjéről
Főoldal